Dem Alain Atten seng Novell "D'Hobitz" spillt am Joer 1593.

Haaptpersonnage ass de Klëmm, e gewëtzte Kärel, dee sech enger ganzer Arméi an de Wee stellt. Am Wanter 1593 sinn hollänesch Truppen drop an drun fir Dikkrech z'iwwerfalen. Mä de Klëmm, e fréiere Kanonéier, mécht hinnen e Stréch duerch d'Rechnung, a schuppt hinne kuerzerhand hir Kanoun! D'Hobitz soll elo den Dikkrecher zegutt kommen, an zesumme mat sénger Freiesch, dem Marri, mécht de Klëmm sech op de Wee fir se dohinner ze bréngen. Et gëtt eng Course géint d'Zäit a géint de Beeforter Schlasshär, deen hannert hinnen hir ass.
Paken de Klëmm an d'Marri et mat der Hobitz virun den hollänesche Fräibäiter zu Dikkrech unzekommen? A geléngt et hinnen d'Leit aus den Dierfer ronderëm a Sécherheet ze bréngen? Nëmmen esou vill sief verrooden, et gëtt knapps!

D'Bea Kneip huet sech mam Alain Atten iwwert "D'Hobitz" ënnerhalen.

"D'Hobitz" vum Alain Atten