E klassescht Mäerchen, op Lëtzebuergesch gereimt vum Vanessa Gabriel. Biller: Natascha Rosenberg.

  1. Dräi kleng Schwéngercher hu bei der Mamma gewunnt am Haus, 

 enges Daags waren se grouss genuch – fir ze plënneren – eraus!

 Den hongerege Wollef hat déi dräi am Bléck 

 an huet sech seng Hänn geriwwe vu Gléck …

Déi dräi kleng Schwéngercher (Pappbillerbuch)

Serie: Klassesch Märercher

Atelier Kannerbuch

Format: 18 x 18 cm, ofgeronnten Ecker

Fir Kanner vun 1 Joer un.

Mat Klappen a Schieber.

ISBN: 978-99987-896-4-7