Op Lëtzebuergesch vum Vanessa Gabriel

Billerbuch fir de Schoulufank: D'Moundkaz an ech

Plënneren an an eng nei Schoul ze goe kann engem schonn e bëssen Angscht

maachen … D’Moundkaz hëlleft dem Patty, de Courage ze fannen, fir sech op déi nei

Situatioun anzeloossen an op dat neit Abenteuer mat Virwëlz zouzegoen.

Eng liicht a berouegend Geschicht iwwert d’Kraaft vun der Imaginatioun fir Kanner

ab 3 Joer, déi virun engem Neiufank stinn.

Geschriwwen an illustréiert vum Lydia Corry.

Op Lëtzebuergesch vum Vanessa Gabriel.

32 Säiten - Din A4 Format

978-99987-896-7-8