Fäerten, dat ass just eppes fir Erwuessener!

En neit Kannerbuch an zwou Versiounen: eemol lëtzebuergesch-franséisch an eemol lëtzebuergesch-englesch. Geschriwwe vum Tullio Forgiarini an illustréiert vum Claude Grosch.

D’Bonnie kann net schlofen. Et langweilt sech. A soss ass kee waakreg am Haus. Oder? D’Bonnie mécht sech op d’Sich no de Monsteren aus der Nuecht, fir mat hinnen … ze spillen! Well d’Bonnie fäert keng Monsteren. Fäerten, dat ass just eppes fir Erwuessener!

Nuets gutt schlofen … dat klappt net ëmmer. Bonnie probéiert, mat Sensibilitéit, Fantasie an e bëssen Humor d’Angscht virun der Däischtert ze meeschteren. Net nëmme fir Kanner.

Vun 3 Joer un
(Pressetext vu Kremart Edition)

RTL

© RTL/Bea Kneip

3 Froen un den Tullio Forgiarini
Fro: Wourëms geet et an dengem neie Kannerbuch?
Tullio Forgiarini: Dat ass d'Geschicht vum Bonnie. D'Bonnie huet esou 4-5 Joer, an d'Bonnie kann net schlofen. A wann een net ka schlofen, nuets, da muss ee jo kucken sech iergendwéi ze ënnerhalen wann een sech langweilt an d'Bonnie sicht Spillkomeroden an hat kennt och Leit...Wiesen..mat deenen ee kann nuets spillen. An hat wäert déi dann och fannen!

D'Geschicht vum Bonnie

Fro: Fir d'éischt sots du Leit...an dann "Wiesen". Et ass also eppes Iwwernatierleches do mat dran? Wie sinn déi Wiesen?
Tullio Forgiarini: Et wäert, wéi kéint ee soen...d'Geeschter vun der Nuecht begéinen, Monsteren eben. Mir hu jo all Monsteren déi eis normalerweis Alpdreem verschafen. Hei sinn et d'Elteren déi sollen d'Alpdreem kréien an d'Bonnie seet: "Nee, kommt loosst dat a kommt léiwer mat mir spillen!" Dat heescht, hat bändegt, zämt op eng gewëss Aart a Weis déi Monsteren, all déi Ängschten déi mer nuets hunn an dorëms geet et schlussendlech. Et ass normal, dass een Angscht huet, mir hate jo all e Monster ënnert dem Bett oder hannert der Riddo an hei ass eng spilleresch, kreativ Aart a Weis fir de Kanner déi Ängschten e bëssen ze huelen. 

Monsteren

Fro: Fir wien ass d'Buch geduecht?
Tullio Forgiarini: D'Buch ass ebe geduecht, dass d'Elteren dat mat hiere Kanner zesumme kucken, zielen an erklären. Et ass eng Gutt-Nuecht-Geschicht. Ebe grad fir gutt ze schlofen mengen ech muss een - souwuel d'Elteren wéi och d'Kanner -  muss een eben all déi Ängschten e bësse gebändegt kréien, relativéieren, an dat ass an dem Buch hei. Et ass hoffentlech flott a lëschteg och fir d'Elteren!

Fir wien ass d'Buch geduecht?

Tullio Forgiarini & Claude Grosch
BONNIE
Fäerten, dat ass just eppes fir Erwuessener!
Only grown-ups are afraid of monsters!
Drock: Imprimerie Centrale
Erauskomm bei Kremart Edition

ISBN 978-2-919781-65-2
32 Säiten, 25 Euro

Tullio Forgiarini & Claude Grosch
BONNIE
Fäerten, dat ass just eppes fir Erwuessener!
Il n’y a que les adultes qui ont peur des monstres !
Drock: Imprimerie Centrale
Erauskomm bei Kremart Edition
ISBN 978-2-919781-63-8
32 Säiten, 25 Euro