Op Lëtzebuergesch iwwersat vum Luc Marteling

D'Maus ass op esou engem schéinen Trëppeltour, datt se guer net matkritt, wéi d'Zäit vergeet. Wéi d'Schieter méi laang ginn an et op eemol däischter gëtt, kritt se et mat der Angscht ze dinn. Ma dann daucht e Gehaansfénkelche mat sengem Liicht op. De Glüwiermche seet: »Ech sinn de Ray an ech weisen der de Wee!«

RTL

© Kremart Edition

Déi jonk Lieser/Lieserinnen oder Nolauschterer/Nolauschterinne begleeden d'Maus an hir Frënn (déi natierlech all guer keng Angscht virun der Däischtert hunn) op engem Nuetstripp voller Iwwerraschungen …

RTL

© Kremart Edition

»Ray« ass ewell déi drëtt Zesummenaarbecht vu Kremart Edition mat Oxford University Press – dëst no "Wéi een e Reebou fänkt" (scho vergraff) a "Wéi een eng Geschicht erfënnt" (nach zimmlech nei).

Alex Latimer

Ray – E klengt Insekt weist de Wee

Iwwersetzung: Luc Marteling

ISBN 978-2-919781-46-1

36 Säiten • 20 €