Eng Skulptur, déi sech beweegt - esou kann een der Dänzerin Elisabeth Schilling hir nei Aarbecht beschreiwen.

D'Performance „Felt“ ass d'Resultat vun enger Recherche an enker Zesummenaarbecht mat de Kostümdesigner Mélanie Planchard an Eric Schumacher. Wéi wierke Stoffer a Materialien sech op de Kierper aus. Wat geschitt, wann Design an Danz zesummefléissen? Aus där Froestellung ass dunn eng Choreographie entstanen.

D'Performance ass och interessant, well een d'Gesiicht vun der Dänzerin net gesäit. Den Ausdrock leeft eleng iwwer d'Mouvementer vun enger Decken aus Filz, déi 14 Meter laang ass. All Drappéierung ass genau astudéiert. Och de Raum spillt bei „Felt“ eng wichteg Roll – d'Stéck ass esou konzipéiert, datt et an Theateren, Muséeën oder souguer an der fräier Natur ka gewise ginn. Fir d'Premiere huet d'Elisabeth Schilling awer de Sall am Cercle Cité gewielt.

No der Premiere en Donneschdeg den Owend geet „Felt“ dann op Tour ënner anerem op Hamburg, Frankfurt an Edinburgh.