Wien d'Sendung "Orange County Choppers" kennt, weess, datt sech de Paul Teutul Senior an de Paul Teutul Junior gär mol an d'Hoer kréien.

Aus enger vun hiren Diskussiounen ass e bekannte Meme entstanen, dee fir vill Verschiddenes scho genotzt ginn ass. De Jerôme Lulling, deen ënner anerem mat um Luxdico geschafft huet an d'RTL-Kräizwuerträtsel op Lëtzebuergesch an d'Sproochespill all Woch erausbréngt, huet de Meme ëmgebaut, fir d'Äifeler Reegel, also déi sougenannten "N"-Reegel", z'erklären an notzt dofir eng Wäi(n)fläsch an eng Grompere(n)zalot.