AOP steet fir Appelation d’origine protégée.

Fir dat Wäiner vun eiser Musel de Wualitéitslabel AOP kréien, musse si beim Institut Viti Vinicole passéieren.  Do gi se da vun enger Kommissioun geschmaacht a bewäert.

AOP-Lable fir Lëtzebuerger Wäiner / Christian Schmit