De Präis fir e Liter Masutt (10ppm) fält ënnert 1 Euro. Beim Diesel ass et eng Baisse vun 3,8 Cent de Liter.

Deemno muss een no Hallefnuecht 1,504 Euro fir e Liter Diesel bezuelen.

Beim Masutt (10ppm) ass et eng Baisse vu 4 Cent op 0,964 € de Liter.

RTL