De 15. September war d'Rentrée an der Grondschoul. Fir knapps 60.000 Schüler an de Cyclen 1 bis 4 war et deemno den éischte Schouldag.

Och am Fondamental um Kierchbierg, wou d'Claudia Kollwelter e Mëttwoch de Moien de Bols bei de Kanner, den Elteren an den Enseignantë gefillt huet.

Fir ronn 60.000 Schüler ass e Mëttwoch d'Schoul nees ugaangen

Et war deelweis hektesch um Kierchbierg. 3 verschidde Gebaier fir déi verschidde Cyclen, do ass et net evident ze wëssen, wou een hi muss. An da kënnt natierlech och d'Opreegung vum 1. Schouldag dobäi. Ma bei ville Kanner war d'Freed awer grouss:
"Fir Spaass ze hunn an déi aner kennen ze léieren."
"Schaffen, Kolleegen a Kantin."
"Fir ze léieren."
"Fir meng nei Joffer ze gesinn."
"Fir erëm ze schaffen a Kolleegen erëm ze gesinn."
"Nei Saachen ze léieren."
"Léieren, dono an de Lycée goen a méi schlau ginn."


Verschiddener hu sech och op ganz spezifesch Saache gefreet, wéi haaptsächlech Mathé an Däitsch.

Bei deem engem oder aneren huet sech d'Begeeschterung awer a Grenze gehalen:

"Net sou well mer fréi mussen opstoen."
"Well ech kee Bock hunn, ze schaffen an ech mech just freeën, fir meng Kolleegen ze gesinn."

Opreegung gouf et awer net just bei de Kanner, mä och bei hiren Elteren:
"Mir hunn de Quartier an d'Schoul geännert, et ass e ganzt neit Joer, dofir sinn ech opgereegt."
"Als Papp ass een automatesch mat opgereegt, mir hunn och net direkt de richtege Sall fonnt a mussen elo eriwwer trëppelen."
"Et ass schwéier, dee Klenge goen ze loossen, mä bon, sou ass et."

An der Grondschoul gouf d’Maskeflicht jo gelackert. Wärend dem Unterrecht brauch ee keng méi unzehunn. An och doriwwer freeë sech d'Kanner:

"Mir kënnen endlech gutt Loft kréien."
"Da kann ech besser schwätzen an héieren."
"Ech wousst et net, mä ech freeë mech!"
"D'Mask nervt!"
"Ëmmer, wann ech meng Mask undinn, nervt dat bëssi bei den Oueren."

Eppes wouriwwer sech och d'Enseignantë fir d'Kanner freeën. An och bei deene war e Mëttwoch de Moien eng gewëssen Opreegung ze spieren:

"D'Virfreed ass grouss, am Cycle 1 fänke mer elo mam Projet Bëschklass un, wat eppes ganz Neies ass a wourop mer eis freeën!"
"Mir si frou, datt d'Schoul mol nees bësse méi normal leeft no engem Joer mat Corona-Consignen. Ech si frou, datt et elo rëm lass geet a mer d'Kanner erëmgesinn."

 
En Donneschdeg ass et dann un de 7ièmen am Secondaire, an e Freideg um Rescht vun de Lycée-Schüler.