Vu Mutzen, Schaler, Händchen, Wanterjacketten, Wanterschong bis Rucksäck oder Smartphonë gëtt alles gebraucht fir Leit an Nout.

Wien hëllefe wëll, ka seng Spend de 3. Dezember zu Diddeleng an der Hal Fondouq ofginn. Tëscht 10 a 15 Auer ass fir en Drop-off ouni Kontakt gesuergt.

Et gi just geziilt déi Saache gesammelt, déi um Flyer ze gesi sinn. Wien deen Dag net op Diddeleng komme kann, kann d'Géigestänn och am Virfeld zu Dikrech oder zu Diddeleng op den Drop-off-Adressen ofginn.

Weider Infoen oiwwer d'Email info@catchasmile.org.