D'Schoulkanner aus dem Cycle 1 aus der Schoul Aloyse Kayser vum Belair hunn op hirem Wantermaart mat ganz vill Engagement a Freed ee Stand gemaach, wou si ganz vill flott Saache verkaf hunn.

D'Kanner hunn dunn decidéiert, dass hiren Erléis fir eng gutt Saach géif gespent ginn an hu mat der Ënnerstëtzung vun hirem Schoulpersonal dunn der Fondatioun Kriibskrank Kanner konnten ee Scheck an Héicht vun 1.500 Euro iwwerreechen.