Bäerbuerg huet doheem Rued geklappt an d'Union Lëtzebuerg konnt Hueschtert/Foulscht de Wand aus de Seegelen huelen.