Eng nei Aventure vum Steve, Sarah, Pascal, Pol a Blacky

De Steve, d’Sarah, de Pol an de Pascal sti virun hirer Hausdier, prett fir "Happy Halloween” wënschen ze goen an an engems hiren Noperen Angscht ze maachen. Si wëssen awer nach net, datt si déi sinn, déi fäerte mussen. Well et lafen dräi geféierlech maskéiert Jongen duerch d’Stroossen.

éditions Phi

ISBN 978-2-919791-28-6

16€