Den LSV, de Lëtzebuerger Schrëftstellerverband, gouf 2016 opgeléist. An der A:LL hunn sech déi Lëtzebuerger Auteuren elo nees zesummegeschloss.

Associatioun Lëtzebuerger Literatur

D'Literaturzeen zu Lëtzebuerg huet sécher an de leschte Joren eng gewëss Dynamik opweises gehat, wat gefeelt huet, war awer eng Organisatioun déi d'Interessen vun de Schrëftsteller a Schrëftstellerinnen vertrëtt. Dat soll sech elo änneren. Dozou de Jeff Schinker, Member vum Bureau exécutif vun der ALL:

Jeff Schinker: Laang Zäit gouf et eng gewësse Desillusioun wat esou e Vernand ubelaangt wéinst der Virgeschicht vum LSV. Nawell war et relativ kloer, dass dat gebraucht géif ginn. En général ass et ëmmer vun Notzen, sech kënnen iergendwéi zesummen gewerkschaftlech opzestellen fir Saachen z'erreechen.

Firwat grad elo? och dat huet e Grond

Jeff Schinker: Et gëtt ganz vill gemaach fir d'Lëtzebuerger Kulturzeen virunzebréngen, ze professionaliséieren. A mir hunn eis geduecht, wa mir elo deen Zuch verpassen, dee Kulturentwécklungsplang dee jo zäitlech an engem gewëssen Zäitraum soll duerchgefouert ginn, a mir loossen dat geschéien, an duerno sinn d'Auteuren net mat a Betruecht gezu ginn, da si mir selwer schold, well mir jo näischt gemaach hunn fir eis opzestellen an un deenen Débaten deelzehuelen.

Wie kann dem neigegrënnte Verband bäitrieden. och dat ass definéiert,

Jeff Schinker: Et ass gesot ginn, dass mir Auteuren hunn déi en voie de professionnalisation sinn, an déi eng activité régulière hunn, dat sinn déi zwee, relativ vague gehalen, critères d'admission. 

Dës Critère si bewosst net ze vill rigide definéiert, d'All wëll sech net als elitäre Club gesinn. Wichteg ass dass d'ALL sech  un Auteuren riicht déi d'Schreiwe gäre géifen zu hirem Beruff maachen.

Konkret Revendikatiounen sinn amgaang ausgeschafft ze ginn. Op déi grouss Linnen hu sech d'Gënnungsmemberen an de Bureau exécutif den aus dem Präsident Samuel Hamen, der Vizepräsidentin Nathalie Ronvaux, der trésorière Claudine Muno an dem Sekretär Jeff Schinker besteet awer scho festgeluecht. Inklusioun ass eent vun Themen. Denieft ass et der ALL wichteg d'Visibilitéit vun der Lëtzebuerger Literatur am Ausland ze fërderen, awer och d'Zesummenaarbecht mat de kulturelle Strukturen hei am Land wéi Reading Luxembourg oder dem nationale Literaturarchiv läit hinnen um Häerz. Et wier hinnen ze wënschen dass se déi Ziler erreechen an d'Professionaliséierung vun der Literatur zu Lëtzebuerg weiderbrénge kënnen.

Hei dee kompletten Interview mam Jeff Schinker:

De Jeff Schinker iwwer d'Associatioun Lëtzebuerger Literatur (kompletten Interview)

Le bureau exécutif de A:LL Schrëftsteller*innen asbl: Samuel Hamen (président), Nathalie Ronvaux (vice-présidente), Jeff Schinker (secrétaire) et Claudine Muno (trésorière) / © SH: Philippe Matsas; NR: Patrick Galbats; JS: Selen Özer Günday]