De méi traditionelle Blues gouf vun de Winklepickers vertrueden an d’Richtung Rock-Blues ass et gaange mat dem Kid Colling Cartel.

An deenen 2 Museksgruppe war jeeweils ee Museker aus dem Éislek derbäi. Doduerch  ware vill Leit aus der Géigend am Sall.
The Winklepickers mam Roger Melcher an Roland Meyer hu sech missen 2014 nei erfannen nom Doud vun hirem Bassist. Dat huet fir si geheescht zu 2 weidermaachen an de Stil e bëssen änneren. Een neie Wee awer ganz staark an der Bluestraditioun doheem. Mat enger roueger an trotzdem onregelméisseger Rhythmik, a mat typesche Bluestexter, déi aus net vill Zeile bestinn, déi awer d’Liewen exemplaresch resüméieren.

Blues-Owend mat 2 Lëtzebuerger Bands am Cube521
De méi traditionelle Blues gouf vun de Winklepickers vertrueden, an d’Richtung Rock-Blues ass et gaange mat dem Kid Colling Cartel.

De Blues huet sech entwéckelt iwwert d’Joren an di jonk Generatioun huet en anere Background, wat d’Musek ubelaangt. An der Traditioun verankert sinn an trotzdem nei Weeër sichen., sou gesäit sech de Kid Colling. Woubäi hie d’Dier grouss opléisst, wou di Weeër sollen hiféieren.