Den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch organiséiert Dënschdeg, 31. Mäerz, säin 1. Live-Ortho-Quiz (LOQ) an dat direkt zweemol: um 10 an um 16 Auer.

Gestallt ginn 10 Froen iwwer d'Lëtzebuerger Orthografie - live a gratis, online an anonym (https://twitter.com/den_ZLS/status/1244653975154110465?s=20).

Jidderee ka matmaachen! Einfach matzäit op www.menti.com goen a sech do mam Code 89 04 85 aloggen. Dat Ganzt dauert ronn 20 Minutten an natierlech gëtt et och Erklärungen a Resultat, sou verséchert de LOD!