En Drëttel vun jiddescher Communautéit vu Lëtzebuerg gouf ënnert der Nazi-Occupatioun deportéiert an ermuert.

D'Gestapo hat am 2. Weltkrich d'Klouschter Fünfbrunnen/Pafemillen bei Ëlwen zu engem Sammellager fir Judde gemaach. Ausgeluecht war d'Haaptgebai fir 35 Leit, schonn an den éischte Méint goufen eng 130 Mënschen ënner aarmséilege an extreme Konditiounen internéiert. Tëscht 1941 an 1943 waren et der ongeféier 350 bis 400, vun deenen der 11 nach op der Plaz gestuerwe sinn. Ma déi mannst vun deenen aneren hunn hire weidere Leidenswee iwwerlieft, mat der "Endlösung" goufe si an d'Konzentratiounslageren an Osteuropa verschleeft. Den Alfred Oppenheimer war ënnert hinnen an huet als eenzege vu senger Famill Pafemillen an dono Theresienstadt an Auschwitz iwwerlieft.

« (...) Esou eppes vergësst ee net, esou eppes verdaut een net, esou eppes setzt fest! »

Interview mam Alfred Oppenheimer vum 4.11.1990 (RTL Archiv)
Den Alfred Oppenheimer war am Sammellager Pafemillen an huet als eenzege vu senger Famill iwwerlieft.

3 Joer no dësem Interview, den 5. Oktober 1993 ass den Alfred Oppenheimer gestuerwen, am Alter vun 92 Joer. E Liewe laang sollt hien d'Albdreem behale vun den traumateschen Erliefnesser. Beim groussen Eichmann-Prozess zu Jerusalem war hien e wichtegen Zéien, huet ausgesot iwwert déi abscheilech Nazi-Verbriechen.

Esou Temoignage sinn e wichtegt Zäitdokument fir dat kollektiivt Gediechtnes vun eiser Gesellschaft, grad an Zäiten, wou Antisemitismus europawäit erëm opflaamt. A well och Amalgamme gemaach ginn, de Juddestär mëssbraucht gëtt, fir dann onsäglech Vergläicher ze zéie mam Leed vun de Judden am Zweete Weltkrich.

Temoignage vum Alfred Oppenheimer iwwer d'Pafemillen
D'Gestapo hat am 2. Weltkrich d'Klouschter Fünfbrunnen/Pafemillen bei Ëlwen zu engem Sammellager fir Judde gemaach.