Zënter dem Ufank vun der Philharmonie Lëtzebuerg gëtt et e Programmdeel, deen "Chill at the Phil" heescht.

Am klenge Musekssall kritt een e Programm ze héieren, dee vu Klassik bis Jazz a World music geet. Wéi huet de Programmdeel Chill mat der Zäit evoluéiert a wéi steet en haut do ?

Der Fro ass de Régis Thill fir eis nogaangen.