"Denglisch" misst mëttlerweil fir de Gros vun de Leit e Begrëff sinn, ma wéi ass et mat Lëtzebuerger Ausdréck wuertwiertlech op Englesch iwwersat?

D'Kolleege vum Radio hunn den Opruff bei eisen Nolauschterer gemaach, englesch Kreatiounen a witzeg Kombinatiounen eranzeschécken.

Mir hunn der e puer "Luxlish"-Wierder fir Iech erausgepickt:

  • Cheesecornerer -  Kéisécker
  • I was not so king - Ech war net sou kéng
  • Firestonesalad - Feierstengszalot
  • Do that the church stays in the village - Maach, dass d'Kierch am Duerf bleift
  • You can me once - Du kanns mech mol
  • This goes on no cow skin - Dat geet op keng Kouhaut
  • He has lost his slippers - Hien huet d'Schlappe verluer
  • Station the pants - Gare la Box
  • I have the cheese - Ech hunn de Kéis
  • I show you how the bunny runs - Ech weisen Dir wéi den Hues leeft

Wéi gesot, dëst si just e puer Beispiller, déi ganz Selektioun fannt Dir HEI.

Vill Spaass beim schmunzelen!