Neit Joer, neit Gléck. Och fir 2024 ginn et Leit, déi sech en Neiufank virgeholl hunn. Mir begleeden der zwee vun hinnen duerch de Januar.

Den Andy wëll ofhuelen an ophale mat fëmmen, d’Daria wëll sech 2024 endlech senger Angscht virum Autofuere stellen. Am zweeten Episod hu béid Kandidaten hir Coache kennegeléiert, déi se bei der Ëmsetzung vun hire Virsätz ënnerstëtze sollen: Den Andy krut e Personal-Trainer un d’Säit gesat an d’Daria souz um Colmar Bierg eng éischte Kéier erëm hannert dem Steier.

Allebéid si se gutt an de Januar gestart, allerdéngs huet den Andy just kuerz dono säin Challenge aus perséinleche Grënn missen ofbriechen.

Statement Andy
Hien huet säin Challenge missen ofbriechen.

Bleift also just nach eng Kandidatin, déi un hire gudde Virsätz festhält a fir déi geet et am drëtten Episod eng éischte Kéier erëm an de Stroosseverkéier.

Hei geet et bei den 1.  Episod vun der Serie

Hei geet bei déi 2. Episod