Bei engem Hierkenowend am November an enger Eisekuchen-Aktioun, déi iwwert dat ganzt Joer gelaf ass, konnt Gaart an Heem Réiden 3.000 Euro sammelen.

De President vun der Associatioun LuxRollers huet de Scheck zesumme mat sengem Sekretär Philippe Faber entgéintgeholl. D'Sue gi genotzt, fir de Membere vun der Associatioun Material fir sportlech Aktivitéite finanzéieren ze kënnen. Eleng ee Basketstull kascht zum Beispill schonn eng 12.000 Euro.