Obwuel et vill Lëtzebuergesch Coursë ginn, feelt et dacks u Méiglechkeeten, fir am Alldag eis Sprooch ze schwätzen.

De Leit eng Geleeënheet bidden, fir Lëtzebuergesch ze schwätzen. Dat ass d'Iddi hannert de sougenannten "Gespréichsdëscher" vun der ASTI.

Et ginn zwar vill Lëtzebuergesch Coursen, ma et feelt awer d'Méiglechkeet, fir ons Sprooch am Alldag ze schwätzen. Dofir gëtt sech am Kader vun de Gespréichsdëscher eemol d'Woch an engem Café-Restaurant zesumme gesat, fir op Lëtzebuergesch ze poteren.