D'Rout Kräiz mécht seng Fongen op, d'Caritas rifft zu Spenden op a bereet direkt Hëllefe vir.

Rout Kräiz

Duerch d'Opmaache vum Fonds wëll ee séier kënnen op d'Situatioun zu Péiteng a Käerjeng reagéieren. Viséiert si speziell déi Leit, déi net déi finanziell Mëttel hunn, fir sech direkt déi wichtegst Saachen nees kafen ze kënnen. Déi kënne sech elo beim Office sociale zu Péiteng oder Käerjeng mellen, déi d'Dossieren dann un d'Croix Rouge weiderleeden.

Caritas

Wéi och schonn béid betraffe Gemengen mécht och d'Caritas e Spendenopruff, fir déi betraffe Leit op der Plaz z'entschiedegen. Da bitt d'Caritas awer och de Leit un, hinne beim Ausfëlle vun de Formulairen ze hëllefen a si och laangfristeg an der ganzer Situatioun ze beroden. Och plangt een, fir eelere Leit beim Ausraume vum Haus ze hëllefen.

Zil vun dësen Aktiounen ass, fir déi betraffe Leit z'ënnerstëtzen a si esou laang wéi néideg ze begleeden, erkläert d'Marie-José Jacobs, Presidentin vun der ONG:
Mir denken drun, vläicht nach mat Ekippen bei d'Leit ze goen an hinnen ze hëllefen, hire Gaart an d'Rei ze maachen. Dat kéint een och mat enger Ekipp vu Benevollen oder Flüchtlingen organiséieren. D'Aarbecht géif sech op méi ewéi nëmmen de finanziellen Aspekt baséieren.“

AUDIO: Spende nom Tornado / Reportage Tim Morizet

Communiqué de presse vum Roude Kräiz

La Croix-Rouge luxembourgeoise soutient les efforts entrepris pour soulager les victimes de la tornade du 9 août

Luxembourg, le 12 août 2019 – La Croix-Rouge luxembourgeoise exprime sa solidarité avec les victimes des destructions qui ont eu lieu vendredi dernier dans le sud du pays. Elle a décidé d’utiliser son Fonds de Solidarité pour agir rapidement et efficacement, en complément des efforts déjà déployés par les autres acteurs concernés.

Les personnes dont les moyens financiers sont insuffisants pour remplacer immédiatement des objets de première nécessité peuvent s’adresser aux offices sociaux des communes de Bascharage et de Pétange qui transmettront les dossiers au Fonds de Solidarité de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Cette aide est à considérer comme subsidiaire aux interventions éventuelles des assurances et des aides prévues par l’Etat.

Le Fonds de Solidarité de la Croix-Rouge luxembourgeoise, alimenté exclusivement par des dons, permet d’attribuer des aides financières à des personnes confrontées aux accidents de la vie (problème de santé, familial, d’emploi, de logement, etc.) et qui ne peuvent pas être correctement soutenues par les mécanismes habituels.

La Croix-Rouge luxembourgeoise

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 300 professionnels en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de l’Humanitaire.

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques socio-familiaux.

Communiqué de presse vun der Caritas

Hilfe für die Opfer des Tornados vom 9. August: ergänzende Unterstützung nah am Menschen

Hunderte von Menschen und Familien wurden vom Tornado in den Gemeinden Petingen und Bascharage schwer getroffen. Caritas Luxemburg möchte allen Betroffenen ihre Solidarität in dieser schweren Zeit ausdrücken. Während die Rettungsdienste zu diesem Zeitpunkt die dringendsten Arbeiten durchführen, bereitet sich Caritas Luxemburg mit den Gemeinden und Pfarreien sowie mit ihrem Netzwerk von Freiwilligen und Partnern auf die Zeit nach dem Tornado vor.

Einerseits geht es um die finanzielle Unterstützung der Opfer, die von den Versicherungen oder von öffentlicher Hand nicht oder nicht vollständig entschädigt werden und Unterstützung benötigen. Zu diesem Zweck ruft Caritas Luxemburg auf, die betroffenen Familien mit einer Spende zu unterstützen. Wer dies tun möchte, kann eine Spende per Überweisung mit der Mitteilung "Hilfe für die Opfer des Tornados vom 9. August" an den nationalen Hilfsfonds der Caritas, CCPL IBAN LU34 1111 0000 2020 0000 oder online unter www.caritas.lu/faire-un-don. leisten.

Auf der anderen Seite geht es um die technische Unterstützung der Gemeinden, Pfarreien und Betroffenen, die dies wünschen. Diese Unterstützung kann beispielsweise in Form von Hilfe bei der Erstellung von Dokumenten und beim Ausfüllen von Formularen für Personen erfolgen, die die Landessprachen oder das Ausfüllen dieser Formulare per Computer nicht beherrschen, sowie in Form von langfristiger Beratung und Orientierung für Menschen, die sich mit der aktuellen schwierigen Situation schwer tun. Eine einfache Hilfe für ältere Personen beim Aufräumen im Haus ist ebenfalls erwägbar. Diese verschiedenen Arten der Hilfestellungen von Caritas Luxemburg werden zurzeit mit den Gemeinden und Pfarreien erörtert. Ziel ist es, eine Unterstützung möglichst nah an den betroffenen Menschen zu ermöglichen, um sie zu entlasten und so lange wie notwendig zu begleiten sowie die bereits von anderen Beteiligten geleistete Hilfe zu ergänzen.