Fir de Wunnengsmaart méi accessibel ze maachen, fuerdert d'CSJ, datt d’Evolutioun vun den Immobiliëpräisser gesetzlech op 2% d’Joer limitéiert gëtt.

Dat sot d’CSJ bei enger Pressekonferenz zum Thema Logement- a Klimakris.

Fir déi 2-Prozent-Brems z'erméigleche misst bannent engem Joer ermëttelt ginn, wéi ee Wäert d'Terrainen an d'Immobilien zu Lëtzebuerg aktuell hätten, eng Mammut-Aarbecht, déi misst kaschten, wat se kascht, esou d'CSJ. Da misst och de Bauperimeter op Plazen, wou Infrastruktur an Aarbechtsplaze sinn, erweidert ginn an eng Spekulatiounstaxe op eidelen Terrainen a Wunnengen agefouert ginn, seet de Luc Theisen vun der CSJ.

"Dat kéint ee kontrolléieren iwwert den Elektreschverbrauch, iwwert de Wasserverbrauch an enger Wunneng, wou ee ka kucken, mat engem Referenzwäert, et sollen 2 Leit dra wunnen, wéi héich ass dat, et kann ee ganz kloer do erausfannen, ob wierklech een an deene Wunnenge wunnt oder net dra wunnt."

Esou eng Spekulatiounstaxe wier an den Aen vun de jonke Chrëschtsoziale méi sënnvoll, wéi eng Ierfschaftssteier, déi de CSV-President Frank Engel rezent an d'Gespréich bruecht hat. Am Kader vum bëllegen Acte wëll d’CSJ, datt guer keen Enregistrement méi muss bezuelt ginn, wann ee fir d’éischte Kéier en Haus oder Appartement keeft an op d’mannst 2 Joer dra wunnt.

Den Alex Donnersbach
Fir de Wunnengsmaart méi accessibel ze maachen, fuerdert d'CSJ datt d’Evolutioun vun den Immobiliepräisser gesetzlech op 2% d’Joer limitéiert gëtt.

D’Jugendpartei fuerdert iwwerdeems d’Recht op 1 Dag Teletravail an der Woch a steierlech Virdeeler fir Persounen a Stéit, déi op den Auto verzichten, esou d'Martine Kemp vun der CSJ.

"Mir fuerderen och, dass all Projet de Loi, respektiv Proposition de Loi, muss op e potentiellen negativen Afloss op eis Ëmwelt evaluéiert ginn an Erklärungen dozou mussen agereecht ginn an dëst schonn am Viraus."

Zu den ëffentlech ausgedroene Meenungsverschiddenheeten tëschent dem CSV-President an der Fraktioun, sot de CSJ-President Alex Donnersbach, datt déi Jonk sech méi vun der Mammepartei géifen erwaarden.

"Mir fannen et gutt, dat muss een ënnersträichen, datt mer et fäerdeg bréngen, en nationalen Debat ze lancéieren iwwert e wichtegt Thema wéi d'Steiergerechtegkeet, déi dës Regierung absolut net fäerdeg bréngt ze lancéieren, mir fannen et natierlech manner gutt, wann an deem Prozess, mir och am Chaos ënnerginn."

© Domingos Oliveira / RTL