Solle Lëtzebuerger Volontairen, déi am spuenesche Biergerkrich gekämpft hunn, bei der Gëlle Fra geéiert ginn?

Op Säite vun de Republikaner hu si sech den Truppe vum Generol Franco entgéint gestallt. Steet hinnen eng Éierung op der Gëlle Fra zou? Jo oder Nee? Mat där Fro gouf rezent de Comité fir d'Memoire vum Zweete Weltkrich befaasst. D'Redigéiere vun engem Avis war awer alles anescht wéi evident.

D'Basis vun der Diskussioun ass eng Demande vun den „Amis des Brigades Internationales-Luxembourg". Dës hat Enn 2018 beim Staatsminister gefrot, ob um Monument de souvenir, der „Gëlle Fra", eng Plackett fir d'Lëtzebuerger Volontairen a Spuenien kéint opgehaange ginn.

Well keng Äntwert koum, hunn d'LSAP-Deputéiert Mars di Bartolomeo an Dan Biancalana d'Thema rezent an enger parlamentarescher Fro rappelléiert. An de Xavier Bettel huet d'Fro weider gereecht un de Comité fir d'Memoire vum Zweete Weltkrich.

Brigades Internationales / Rep. Pit Everling

D'Claude Wolf, Presidentin vum genannte Comité: Mir hunn dunn als Büro eis Membere gefrot: Wéi stitt Dir zu der Fro, ob een d'Brigade Internationale mat enger Plack soll éieren oder net. Dunn huet eng Majoritéit „Jo" gesot mat e puer „Mä-en", mä t'ass awer och en Avis minoritaire erauskoum, wou gesot gouf: Nee, mir wëllen dat net.

Den nach jonke Comité besteet aus Vetrieder, déi d'Affer vun der Shoa, d'Resistenz an den enrôlement forcé representéieren, woubäi déi lescht genannten Acteure vun Ufank u géint d'Plackett op der Gëlle Fra waren.

Du gouf versicht, e Kompromëss ze fannen, an um Enn stoung am Avis d'Suggestioun fir keng weider Plackett um nationale Monument vun der Gëlle Fra ze fixéieren, ma et sollt no Alternative gesicht ginn.

Verstitt mech net falsch. Et geet net drëms, datt een d'Meritte vun de Brigades Internationales soll oferkennen. Mir hunn alleguer en hellege Respekt virun deem Courage vun deenen 102 Jongen. Et waren der derbäi, déi immens jonk waren. Dat muss een éieren. Mä muss een dat haut nach éieren op engem Monument, wat d'Kämpfer vun den zwee Weltkricher éiert. Kann een do net soen: Komm mir gi méi modern.

Am Avis goufen eng Rëtsch Propose gemaach, zum Beispill fir déi nächst Journée de la Commémoration Nationale spezifesch op d'Brigade Internationale auszeriichten. Wat der Claude Wolf Leed deet, ass, datt net all d'Membere mat Zäiten iwwer déi final Versioun vum Avis informéiert goufen

Aus der haiteger Siicht war et Feeler vum Büro, datt mer net nach eng Kéier den Tour gemaach hunn. Mä mir stounge bëssen ënner Drock oder hunn eis selwer ënner Drock gesat. Mir hu wierklech zu 3 eng Woch drop geschafft.

D'Claude Wolf bedauert, datt lo doraus e Cas op der place publique gouf.

Et ass schued, datt Internae raus gedroe ginn. Et ass schued, datt et dann zerriet gëtt an dass den éischte Problem an déi éischt Fro rëm an de Vergiess geroden.

De Büro hätt op alle Fall dat grousst Zil, den travail de mémoire gemeinsam ze maachen, net géinteneen, mä all mateneen. Et géing ënner anerem drëms goen, déi Jonk fir dës Thematiken ze sensibiliséieren.