Een Hobby, deen dem Julien Malané och no 16 Joer nach ëmmer vill Spaass bereet.

Zënter 16 Joer ass de Julien Malané Basketsarbitter. Do virdrunner hat hien eng Spillerlizenz zu Ettelbréck.

Vu Beruff ass de Julien Malané zënter 5 Joer Kiné. Duerch seng Aarbecht huet den 30 Joer ale Mann scho vill Kontakt mat Sportler.

Vill Satisfaktioun huet de Julien Malané als Arbitter. En Hobby, an deen hie ganz vill Häerzblutt investéiert.