Enn Juli sollt am Tennis een ITF-Tournoi zu Esch gespillt ginn.

Well déi international Tennis-Federatioun awer elo decidéiert huet, de Spillverbuet bis den 31. Juli ze verlängeren, kann den Escher Tournoi net gespillt ginn.