Wien huet Filmmaterial, Videomaterial a Fotoe vun Eemaiserscher an der Alstad aus fréiere Joren a ka se zu Verfügung stellen?

Extrem vill Manifestatiounen, Evenementer a Fester musse wéinst dem Coronavirus ofgesot ginn, dovunner bleift och déi traditiounsräich Eemaischen net verschount.

Ma obwuel d'Eemaischen dëst Joer wäert ausfalen, huet de Comité Alstad wëlles en virtuell Versioun vun der Eemaischen op d'Been ze stellen. Fir dëst kënnen ze maachen, freet de Comité zesumme mat der Lëtzebuerger Unesco-Kommissioun an dem CNA d'Hëllef vun de Leit dobaussen.

Wien nach doheem Filmmaterial, Videomaterial oder Fotoe vun Eemaiserscher an der Alstad aus fréiere Joren huet, kann dëst dem Comité zur Verfügung stellen an esou eventuell, natierlech mat Copyright, Deel vun dësem flotte Projet ginn.

Adresséiere kann een dat Material op folgend Email-Adressen : comite.alstad@pt.lu oder guyjourdain12@gmail.com

De Comité Alstad wëll eng „DIGITAL ÉMAISCHEN"

fir déi 193. Éimaischen opbauen

Well jo bekanntlech dëst Joer keng Éimaischen um Fëschmaart stattfanne kann, wegen der Ausbreedung vum Corona-Virus, versicht de Comité Alstad, zesumme mat der Lëtzebuerger Unesco-Commissioun an dem CNA, eng virtuell Émaischen dëst am Kader vu 25 JOER LËTZEBUERG PATRIMOINE MONDIAL, op d’Been setzen.

Dat immateriellt Kulturierwen , och gären „liewegt Kulturierwen“ genannt, lieweg, well déi Mënschen, déi et iwwerhuelen, et als sollecht unerkennen an um Liewen halen; lieweg awer och, well et hinnen e Gefill vun Identitéit a Kontinuitéit vermëttelt. Doduercher gëtt d’Villfältegkeet an der Kultur geuecht an d’Schafensfreed vun de Mënsche gefuerdert a gefërdert. D’Leit halen hiert Ierwen um Liewen an hiert Ierwen dréit zu hirem Liewe bäi – ëmmer erëm op en Neits.

Dofir riicht de Comité Alstad en drengenden Appel un all déi Leit, déi Filmmaterial, Videomaterial a Fotoen vun Éimaisercher an der Alstad aus fréiere Joeren hun, dem Comité Alstad déi zur Verfügung ze stellen, selbstverständlech mat „Copyright“, fir se ze publizéieren.

Adesséiere kann een daat Material op folgend Email-Adressen : comite.alstad@pt.lu oder guyjourdain12@gmail.com

De Comité Alstad seet Merci am viraus fir all Ënnerstëtzung !