Den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch ass am Sammele vun typesche Lëtzebuerger Spréch, fir dës erëm opliewen ze loossen.

Mat dëser Initiativ wëll een awer och interesséierte Biergerinnen a Bierger d'Chance ginn, fir sech aktiv un dëser Campagne ze bedeelegen andeem si déi Spréch, déi si kënnen eraschécken. An eventuell fënnt een esou deen een oder anere verstoppte Schatz, deen dobaussen nach net esou bekannt ass.