De Geheimdéngscht-Chef erausgeheien, mä keen Tapage maachen. Dat war d‘Devise am Joer 2010.

Wéi de Premier Juncker wéinst der Spionage-Auer-Affär kee Vertraue méi an de Marco Mille hat, an deen, net ze séier, lass gi wollt. Dat alles spillt jo eng Roll am Frisbee-Prozess, dee wahrscheinlech am Hierscht kënnt.

Wéi de Rausschmëss Mille deemools gaang ass, weisen haut Dokumenter, déi eis virleien.

AUDIO: Frisbee 13 - Rausschmëss Mille / Reportage Nico Graf

An et hëlleft näischt: et muss ee mat engem kuerze Rappel ufänken. Et war jo ugaang mat der Rumeur, de Premier Juncker an de Grand-Duc wiere bei engem Bommeleeër-Gespréich opgeholl ginn. Wéi d‘Geheimdéngscht-Leit de Premier doriwwer informéiert hunn, fält deen aus der Roll. An dat mécht erëm de Marco Mille mësstrauesch an hien enregistréiert Enn Januar 2007 e Gespréich mam Premier, mat der faméiser Spionage-Auer. Dat gëtt de Premier gewuer, do si mer schonn am Dezember 2008. An am Mäerz 2010, zur grousser Surprise vum Public, geet de Marco Mille als Sécherheets-Chef an Däitschland bei SIEMENS. A no an no goufen eenzel Politiker, an op eemol och mir, gewuer, wat wierklech geschitt war. Am November 2012 froe mir vun RTL de Premier, eis dee Virgaang ze beschreiwen.

Ech beschreiwen iech de Virgank net, de Virgank stëmmt awer. Dass en Direkter vum Geheimdéngscht e Gespréich mat mir op mengem Büro opgeholl huet, dat halen ech fir inakzeptabel. Dofir hunn ech e convoquéiert a gesot, dat géif net goen. Ech hunn iech gesot, datt et e Virgank wier, deen inakzeptabel wier an den Här Mille ass jo och net méi Direkter vum Geheimdéngscht.

Vun deem Interview, wou de Premier jo zimlech rose kléngt, vun do u kënnt alles an d’Rullen. E Mount drop am Dezember 2012 gëtt de Marco Mille vun der Police judiciaire gehéiert. Am Police-Rapport steet, de Marco Mille hätt gesot, d’Vertrauensverhältnis tëschent him an dem Staatsminister wier staark belaascht gewiescht.

Der Staatsminister hätte auch anfangs recht emotional reagiert als er ihn mit dem Sachverhalt konfrontierte. (...) Der Staatsminister hätte auch MILLE in seiner ersten Reaktion angekündigt, ihn aus dem Dienst zu entlassen. Nachdem er dem Staatsminister jedoch seine Beweggründe erläutert hätte, wäre von einer Entlassung keine Rede mehr gewesen.

Eréischt am Juli 2015 ass de Marco Mille beim Juge d‘instruction Ernest Nilles. Do liest sech dat scho méi interessant an ausféierlech. De Marco Mille gëtt gefrot, ob hien d‘Vertraue vum Premier mëssbraucht hätt:

Der Beschuldigte: Nein. Ich habe das Vertrauen des Staatsministers nicht missbraucht. Herr JUNCKER hat einen Routine-Termin mit mir vereinbart. Dieser Termin fand im Büro des Staatsministers statt. Seine erste Frage an mich war: "Wie kann ich dir überhaupt vertrauen?" Ich habe die Frage nicht verstanden. Dieses Gespräch war 2 Jahre nachdem ich JUNCKER mit der Armbanduhr aufgenommen hatten. JUNCKER war wütend, aber kontrolliert. Er hat die Aufnahme kurz einmal angespielt. Er hat mir gesagt, er hätte nicht übel Lust mich rausgeschmissenen. Ich habe ihm dann geantwortet, dass brauche er nicht, ich würde aus eigenem Antrieb gehen, wenn er das wünscht. (...) Ich glaube, dass JUNCKER meine Motivation verstanden hat auch wenn er meine Handlung nicht unbedingt gutheisst.

De Premier hätt dunn d‘SREL-Kontroll-Kommissioun informéiert:

Nachdem JUNCKER den Saal verlassen hatte, wurde ich reingebeten un habe auch meine Erklärungen abgegeben. (...) Ich weiss, dass die Kontrollkommission ein Disziplinarverfahren vorgeschlagen hat, was JUNCKER aber nicht eingeleitet hat. (...)

Im Dezember 2009 hatte ich einen ersten Kontakt mit meinem jetzigen Arbeitgeber. Mein jetziger Arbeitgeber hatte mich kontaktiert. Ich habe das mit meiner Ehefrau besprochen. Wir haben uns entschieden, dass wir diese Gelegenheit nutzen wollten. Bevor ich weitere Schritte unternommen hatte, habe ich mit dem Staatsminitee darüber gesprochen. JUNCKER hat mir geraten, dies zu tun unter 2 Bedingungen. 1. Ich solle für de luxemburgischen Staat verfügbar bleiben und 2. Ich solle ihm auch einen Nachfolger für den Posten des Direktors vorschlagen. Ich vertrete die Meinung, dass das persönliche Verhältnis zwischen mir und JUNCKER vielleicht einen Kratzer bekommen hat. Ich schliesse jedoch aus dem Verhalten von JUNCKER, dass noch immer ein gesundes Grundvertrauen bestanden hat.

Deen ee mengt also, deen aneren hätt nach e gewëssent Grundvertrauen an hie gehat. Beim Jean-Claude Juncker, am Rapport vun der Geheimdéngschtkontrollkommissioun, kléngt eng aner Klack, Enn November 2012.

Monsieur le Premier Minister informe la Commission que dès qu'il a eu connaissance de l'enregistrement de l'entretien il a aussitôt convoqué Monsieur Mille pour lui signaler qu'il n'avait plus aucune confiance en sa personne et qu'il devait se réorienter d'un point de vue professionnel.

An der Kontrollkommissioun kënnt dunn natierlech d‘Fro op, firwat de Premier deemools keng Disziplinar-Prozedur géint säi Geheimdéngscht-Chef op de Wee bruecht huet. De Jean-Claude Juncker hätt geäntwert:

Le declenchement d'une telle procédure (une procédure disciplinaire) aurait eu comme conséquence de devoir suspendre Monsieur Mille de ses fonctions. La publicité d'un tel acte aurait perturbé considerablement les activités du Service de Renseignement qui n'aurait plus eu droit à des informations de la part des service étrangers, ce qui pour a part aurait pu entraîner des conséquences pour la sécurité du pays.

Den (Zitat) intérêt supérieur vum Land gëtt do also invoquéiert. Datt et och e politeschen Interêt vum Premier gouf, alles ënnert dem Teppech ze halen an och e perséinlechen a berufflechen Interêt vum Marco Mille, datt näischt sollt erauskommen, dat versteet sech wuel vum selwen.

An dann awer nach e Wuert Commentaire: do ass also e Geheimdéngscht-Chef, de Marco Mille, deem säi Service total aus dem Rudder gelaf war, deen net à même war, mat senger Verwaltung fir d‘Sécherheet vum Land a vun den Institutiounen ze suergen, dee Mann gëtt da Securitéits-Chef vun enger enormer internationaler Boîte, SIEMENS. Just am Verglach: hei am Land wunnen 2010 eng 500.000 Leit, fir SIEMENS schaffen der weltwäit 405.000; de Lëtzebuerger Staat huet e Budget vun 18 Milliarden, SIEMENS huet deemools en Ëmsaz vu 75 Milliarden. Datt en net esou capabelen Administratiouns-Chef do Boss gëtt, dat brëllt no enger Explikatioun.