Ënner anerem d'Liewensqualitéit an déi sozial a politesch Stabilitéit si Virdeeler vum Grand-Duché.

Déi grouss Majoritéit vun den net-Lëtzebuergesche Residenten zu Lëtzebuerg ass frou, hei ze wunnen. Dat geet aus enger rezenter Ëmfro vun TNS-Ilres am Optrag vun der Auslännerorganisatioun ASTI ervir. D'Donnéeë fir dëse Sondage goufen am September, also virun der sanitärer Kris, gesammelt. Deemno géife 85 Prozent vun de Residenten, déi am Ausland gebuer goufen, nach eemol decidéieren, hei hinner wunnen ze kommen.

Sondage vun ASTI iwwer Integratioun / Rep. Fanny Kinsch

Haaptgrond fir zu Lëtzebuerg ze wunnen ass d'Liewensqualitéit am allgemengen, dobäi kennt d'Sécherheet an d'politesch a sozial Stabilitéit. Wat d'Zesummeliewen zu Lëtzebuerg ugeet, hunn 79 Prozent vun de Residenten uginn, d'Lëtzebuerger an d'Auslänner géife gutt zesummeliewen. Allerdéngs fannen awer gläichzäiteg 64 Prozent, d'Lëtzebuerger an d'Auslänner géifen niefteneen, net matenee liewen a genau esou vill Leit hunn uginn, d'Lëtzebuerger wieren éischter reservéiert. Dozou den Tommy Klein vum Meenungsfuerschungsinstitut TNS Ilres:

"Wann ech déi Ausso awer elo kombinéiere mat der éischter: 'mir liewe gutt zesummen', da kann dat op deen éischte Bléck net koherent erschéngen. Wéi kënne mer gutt zesummeliewen, wa mer nieftenee liewen? Do sief awer d'Fro gestallt: kann et net vläicht esouguer sinn, dass mer fir vill Leit éischter gutt zesummeliewen, well mer friddlech nieftenee liewen?"

Wie wiele geet, integréiert sech zu Lëtzebuerg

An der Enquête goufen eng Rei Froe gestallt, wéi d'Participanten hir Identitéit definéieren. Hei hätt ee festgestallt, datt d'Lëtzebuerger sech selwer vill méi iwwert d'Nationalitéit an d'Sprooch, virun allem d'Mammesprooch, identifizéiere wéi d'Auslänner. Fir d'Integratioun fannen 9 vun 10 Residenten et wichteg, eng vun den dräi Sproochen ze kënnen. Fir 68 Prozent vun de Lëtzebuerger gehéiert et zur Integratioun, d'Lëtzebuerger Nationalitéit unzehuelen, nëmmen 48 Prozent vun den Auslänner gesäit dat och esou. Wichtege Facteur fir jiddereen: Wiele goen:

"Do gesi mer esou wuel d'Lëtzebuerger, wéi déi mat der Duebeler Nationalitéit, wéi och d'Auslänner sinn an enger grousser Majoritéit iwwerzeegt, datt d'Wielen zu Lëtzebuerg zur Integratioun dobäi gehéiert. Wann ech dat awer combinéieren, zemools fir d'Auslänner, mam Resultat vun der Nationalitéit, da gesinn ech ganz kloer: d'Wiele gehéiert vill méi zur Integratioun wéi d'Nationalitéit."

Aus dem Sondage ginn nach eng Rei aner Ënnerscheeder tëschent den Awunner mat oder ouni Lëtzebuerger Nationalitéit ervir: d'Lëtzebuerger fanne sech selwer méi oppe wéi d'Auslänner si erliewen, d'Auslänner fannen, datt si Efforte maachen, sech z'integréieren, déi de Lëtzebuerger manner opfalen. De Sondage géif weisen, wéi d'Leit zu Lëtzebuerg virun der Kris zesumme gelieft hunn, esou d'Presidentin vun der ASTI Laura Zuccoli. An Zukunft missten d'Kontakter tëschent de Residente vereinfacht ginn:

"Et musse Plaze geschaaft ginn, wou d'Leit sech begéinen. Dat mierke mer jo elo, wéi schwéier et eis fält, wa mer net sozial Kontakter hunn, mä mir mussen drun denken, fir duerno déi Plazen z'ënnerstëtzen an och dorunner denken, dass wa mer besonnesch an enger Kris sinn, wou d'Leit oft dann am Frust an an der Isolatioun liewen, dass do einfach Brécke bestinn an an deem Sënn menge mir, dass et elo schonn Zäit ass, nach virun Enn vun der Kris doriwwer nozedenken: wat kéinten déi Instrumenter sinn a mir eis natierlech als ASTI do zur Verfügung setzen a wäerten och mat Proposen un de Gouvernement goen."

1.119 Residenten hunn am September/Oktober 2019 matgemaach, iwwer Telefon oder Internet, dovunner haten 52,46% just déi lëtzebuergesch Nationalitéit, 16,44% Duebelnationalitéit, dovunner eng déi Lëtzebuerger, an 31,1% haten eng aner Nationalitéit, wéi déi lëtzebuergesch.