An Zukunft fléissen d'Hëllefen net méi op Basis vum Populatiounswuesstem, mä vun der Zuel vu subventionéierte Wunnengen, déi geschafe ginn.

Dat sot de Syvicol-President Emile Eicher an enger Comitéssëtzung vum Syndikat vun de Stied a Gemengen.

An där Reunioun an der Stater Märei gouf sech ë.a. mam Gesetzprojet iwwert den neie Pacte logement mat de Gemenge befaasst. Zu deem een nach eng Rëtsch Froen huet.

Den aktuelle Pacte logement leeft dëst Joer aus, huet den Emile Eicher ënnerstrach. Soudass et eng Urgence gëtt, fir mat engem neie Gesetz virunzefueren:

„Mir hunn eis an Tëschenzäit och zesummen, mam Ministère, an x Reunioune gesinn, mir haten och en Aarbechtsgrupp, fir de Pacte logement ze definéieren, deen neie Pacte logement, ze kucken, wou seng Schwächten, seng Stäerkte wären a fir och op de Gemengen hir Wënsch hinzeweisen.“

Kappzerbrieches bereet de Responsable vum Syndikat vun de Stied a Gemenge v.a. d'Definitioun vu Logement abordable. Fir de Syvicol-President a Buergermeeschter vu Klierf sollt een dofir den Artikel 10 aus dem Projet de loi 7648 an e speziellt Gesetz apaken, fir engem Retard vum Akraafttrieden aus de Féiss ze goen.

D'Johanne Fallecker, déi den Avis vum Syndikat vun de Stied a Gemengen zu deem Gesetzprojet ausgeschafft huet, war aus Corona-Grënn just bäigeschalt. De SYVICOL wär agebonne gewiescht an d'Reform vum Pacte logement, awer net an de Volet Logement abordable. Et géif ee bedaueren,...:

„...dass et ganz vill Zäit gebraucht huet, 4 Joer, fir bei dee Pacte logement 2.0 ze kommen an och, dass do elo wierklech een Zäitdrock ass, fir deen neie System sou séier wéi méiglech ze kréien.“

Et géif net nëmmen enk gi mat de legislative Prozeduren, mä de Volet Logement abordable kéint de Projet de loi och bremsen, sou d'Johanne Fallecker. Beim SYVICOL wär een der Meenung, dass de Logement abordable besser an en anert Gesetz afléissen an och eng Reform vum Gesetz vun 1979 iwwert d'Aide au logement komme sollt; déi wär, wéi et schéngt, an der Maach. Och der Expär vum Syndikat vun de Stied a Gemenge feelt eng richteg Definitioun vum Logement abordable; dofir huet si genee déi gefuerdert, genee wéi Informatiounsversammlunge fir d'Gemengevertrieder.

An den Ae vum Laurent Zeimet, Buergermeeschter vu Betebuerg, ass och eng Definitioun vum Logement abordable néideg:

„Gi mer eis do eens? Well ënner abordabel kann ee jo awer ganz vill verstoen!“

Soudass den Emile Eicher zum Enn vun der Diskussioun zou dat heite widderholl huet:

„Dofir wollte mir och den Artikel 10 aus deem heite Gesetz eraushuelen, well en nach ganz vill Froen opwerft. D'Definitioun, wat abordabel ass a wat net, do gëtt et eng Etüd vun der Uni Lëtzebuerg, vum LISER, déi Propositioune gemaach huet, mä och déi muss emol richteg verrechent ginn, op Basis vu finanziellen Donnéeën, déi mer de Moment net hunn!“

De Syvicol-President huet nach eng Entrevue mam Premier Xavier Bettel, den 1. Oktober, ugekënnegt, an där ë.a. Rieds soll sinn iwwert d'Subventiounen. D'Regierung misst do méi fair virgoen, fënnt den CSV-Politiker, z.B. wat d'Käschte vu Schoulen a Kläranlagen ugeet. D'Plaffonge wären hei zanter laangem net méi adaptéiert ginn; dës Realitéit misst unerkannt ginn.

Kris huet Syvicol méi Visibilitéit bruecht

An der Coronakris huet de Syvicol déi 1.120 Gewielten uechtert d'Land an engem Sondage ëm hir Meenung gefrot

Et geet aus där Ëmfro ervir, dass d'Kris dem Syndikat vun de Stied a Gemenge méi Visibilitéit bruecht huet; v.a. als Interlocuteur vun der Regierung wär de Syvicol méi seriö geholl ginn. Et hätt ee jo och eng ganz Partie konkret Aktioune gemaach:

„Dir kënnt Iech erënneren, dass mer Masken zesumme kaf hunn, fir eist Personal, mat Hëllef vun der Stad Lëtzebuerg, soss wär dat och schwiereg gewiescht. A v.a. wat mer gemaach hunn: Mir hu ganz vill koordinéiert an där Zäit, op ganz kuerz Weeër eis eigentlech do bezunn a ganz schnell kënnen op ëmmer erëm Nouvellen, déi als Hiobsbotschafte bei där Coronakris op eis duerkomm sinn, reagéieren an domat och de Gemengen eng Hand upaken.“

D'Zil vum Sondage war et, fir an Zukunft méi no bei de Gemengen ze sinn an eng nei Offer kënnen unzebidden, sou den Emile Eicher. U sech hat de Syndikat vun de Stied a Gemengen an deem Kontext 7 Reuniounen an alle Regioune vum Land wëlles; wéinst dem COVID-19 kéint een dat elo net duerchzéien, ma et wéilt een d'Iddi net fale loossen, soudass ee sech vläicht Ufank dat anert Joer géif gesinn. Do virdrun ass, e Méindeg an zwou Wochen, eng eege Pressekonferenz zu där Ëmfro.