D'Regierung huet decidéiert, datt Loyere bis Juni 21 net dierfte gehéicht ginn. Dat gëtt der Meiterschutz Asbl no awer och aktuell net agehalen.

D’ASBL Mieterschutz appelléiert an engem Communiqué un d’Regierung, fir Mesuren ze huelen, fir géint d'Expulsioune vu Leit aus hire Wunnenge virzegoen, an Zäite vun der Covid-Kriis.

Et hätt ee misste feststellen, dass esou Expulsioune leider ëmmer méi opkomm wieren, an an den allermeeschte Fäll wiere sozial-schwaach Famillje concernéiert, déi um fräie Marché immens Problemer hunn, fir eng Wunneng ze fannen.

Dofir ass et den Appell un d'Regierung, dass si sech solle solidaresch weise mat de Schwächsten an eiser Gesellschaft.

Dofir sollen all Form vun Expulsiounen, op d’mannst wärend Pandemie-Zäite verbuede ginn, et soll eng urgent Hëllef fir onbezuelt Loyere méiglech gemaach ginn, donieft sollen Leit, déi sech net drun halen, dass d’Loyere bis den 31. Dezember net däerfe gehéicht ginn, och bestrooft ginn an et sollen zousätzlech Accueils-Capacitéite geschafft ginn, besonnesch fir Familljen, déi op der Strooss sëtzen. An deem Sënn gouf och eng Petitioun vum Mieterschutz lancéiert.

De Regierungsrot huet dann e Freideg decidéiert, datt d'Loyeren am Logement net nëmme bis Enn vum Joer, ma souguer bis Enn Juni 2021 net dierfte gehéicht ginn.

Schreiwes vum Logementsministère

Le gouvernement a décidé de prolonger le gel sur l’augmentation des loyers jusqu'au 30 juin 2021 (13.11.2020)

Communiqué par: ministère du Logement

L'ampleur de la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de la COVID-19 et risquent d’avoir comme conséquence que de nombreux locataires se voient confrontés à des difficultés économiques et financiers et ceci d’autant plus au cas où leur bailleur déciderait une augmentation du loyer en ces moments difficiles.

En date du 20 mai 2020, le gouvernement en conseil avait déjà décidé un gel temporaire de toute augmentation du loyer - pour tous les contrats de bail à usage d'habitation jusqu'à la fin de l'année 2020.

Or, au vu de l'augmentation importante du risque d'infections en cette saison d’automne et qui risque de perdurer jusqu’au printemps prochain, le gouvernement a décidé de prolonger le gel temporaire des hausses de loyer de 6 mois, donc jusqu'au 30 juin 2021. Ceci a été fait conformément aux décisions prises à l’égard de la prolongation du chômage partiel.

À cet égard, le ministre du Logement, Henri Kox, a confirmé: «Le gouvernement fera son possible pour atténuer l’impact économique de la pandémie sur la situation des personnes aux revenus modestes. Cette action sur le gel des augmentations des loyers en fait partie.»