De Rechnungshaff rifft d’Regierung op, d’Entwécklung vun der Schold konkret am A ze behalen.

Datt en Emprunt opgeholl gëtt, fir d'lafend Staatskäschten ze decken, wier en "exzeptionellen" Fait, sou datt elo ewell misst driwwer nogeduecht ginn, wéi een aus der Defizit-Spiral eraus kënnt.

An hirem Avis zum Budgetsprojet fir 2021 warnt d'Institutioun och, datt d'Staatsschold „signifikativ" géif klamme bannent de nächste Joren.

Aktuell läit dës Schold bei 16,3 Milliarden Euro - ewell 2024 kéint de Seuil vun 20 Milliarden depasséiert ginn.

Den Avis vun der Cour des Comptes gouf e Méindeg de Moien an der Chamber-Finanz- a Budgets-Kommissioun presentéiert.

Positiv Téin goufen et awer och, well d'Leit vun der Cour des Comptes der Meenung sinn, datt sech Lëtzebuerg finanziell an ekonomesch besser schléit, wéi aner Länner an der EU.

Interessant ze notéieren, datt d'Ofhängegkeet vun de Staatsrecetten op de Finanzsecteur nach ëm iwwer 8% zougeholl huet - deemno géif dëse Secteur mat bal 4,4 Milliarden zu 52% vun den direkte Steierrecettë bäidroen.

De Rechnungshaff mengt an dem Avis zum Staatsbudget och, et wier noutwenneg, datt sech de Relance-Plang fir no der Kris net limitéiert un enger Refinanzéierung vun engem ekonomesche Modell, mä den Ongerechtegkeeten an Ongläichheete misst entgéintwierken.

Beim Moosse vun der ekonomescher Leeschtung misst dem Bien-être, mä och der Nohaltegkeet och Rechnung gedroe ginn, heescht et am Avis vum Rechnungshaff.