1893 gouf d’Bärbele-Kierch zu Lasauvage gebaut. Bauhär ass de Grof Fernand de Saintignon. Si ass de Minnenaarbechter dediéiert.

D'Bärbele-Kierch vu Lasauvage ass zanter 2 Joer desakraliséiert. Am Summer d'lescht Joer gouf eng Ausstellung mat Oldtimer-Ween an der Kierch organiséiert. Zanter ugangs vum Joer lafen d'Renovatiounsaarbechte vum Gotteshaus. Och d'Alentoure ginn nei gemaach. Am Joer 1893 gouf d'Kierch gebaut. Bauhär ass de Grof Fernand de Saintignon. Net fir näischt heescht d'Gotteshaus "Sainte-Barbe". Si ass nämlech de Minnenaarbechter dediéiert an huet eng laang Geschicht.

Op engem Schlakentipp gouf d'Bärbele-Kierch gebaut. En Ënnergrond, deen also net ganz stabil ass. Zanter November 2018 ass si elo desakraliséiert. D'Awunner waren deemools alles anescht ewéi begeeschtert iwwer dës Decisioun.
Bis ewell sinn 12 Kierchen respektiv Kapellen hei zu Lëtzebuerg desakraliséiert ginn. D'Bärbele-Kierch steet ënner Denkmalschutz. Am Februar dëst Joer gouf mat der Renovatioun ugefaangen.

Schonn 2013 wollten d'Gemengeresponsabel vun Déifferdeng d'Kierch restauréieren. Och wann elo keng Masse méi an der Kierch zu Lasauvage organiséiert ginn, besti konkret Iddien, wéi een dëst Haus notze kann. Nieft der Kierch wäert och d'Plaz ronderëm nei amenagéiert ginn.

Den Ëmbau an d'Renovatioun vun der Kierch kascht 1,8 Milliounen Euro. 1 Millioun Euro mussen op den Dësch geluecht ginn, fir d'Alentouren z'amenagéieren. Am spéide Fréijoer 2021 sollen d'Aarbechten ofgeschloss sinn.