D'Large-Scale-Test-Campagne an der Educatioun, nodeem d'Schüler 3 Wochen doheem waren, war grouss ugeluecht. D'Resonanz war manner grouss.

120.000 Invitatioune waren u Jonker tëscht 4 a 19 Joer verschéckt ginn, déi hei am Land wunnen.

D'Resonanz war bei de Schüler awer net därmoosse grouss, well sech nëmmen all Fënneften och teste gaangen ass, bei den Enseignanten an dem Personal aus de Schoule louch den Taux awer bei 41%.

Am Kader vun der Campagne goufen 20 Leit vum edukative Personal an 106 Schüler covid-positiv getest. Dës Chiffere krut RTL aus dem Educatiounsministère confirméiert.

Aus engem Rapport, deen den Educatiounsministère zanter der Rentrée iwwert d'Covid-Situatioun an de Schoule redigéiere gelooss huet, geet ervir, datt all fënnefte Schüler oder Enseignant, dee positiv getest gouf, sech warscheinlech an der Schoul ugestach huet. Dëse Rapport läit eis vir.

Och d'Schoul ass also logescherweis eng Plaz, wou sech ugestach gëtt, seet de Educatiounsminister Claude Meisch am RTL-Interview. Ëm déi 20% vun de positive Fäll wiere Schüler an Enseignanten an dat ka ganz gutt och an der Schoul geschitt sinn. Ganz genee géif een dat awer ni retracéiert kréien, et misst een awer dovun ausgoen an dat hätt och en Impakt, sou de Claude Meisch.

Et wier och esou, dass éischter déi méi jonk Enseignantë positiv getest goufen. Dat wier dann éischter op Schoul-extern-Facteuren zeréckzeféieren. De Cumul vun allem, ass d'Realitéit, wéi ee se elo erlieft.

De Claude Meisch, Extrait 1

D'Méiglechkeet vu Schnelltester an de Schoulen ass iwwerdeems aktuell amgaangen, gepréift ze ginn. Et gëtt notamment analyséiert, ob Schnelltester fir Schoule sënnvoll sinn a wie se kéint realiséieren.

D'Test-Ekippe wiere vun 12 op 19 regional Ekippen opgestockt ginn. Et wier een um Punkt, och Schnelltester kënnen anzesetzen, prioritär virun allem fir déi Schüler, déi Symptomer hunn. Et stellt ee sech do jo dacks d'Fro, ob et Covid-Symptomer sinn oder ob et awer eppes ganz Normales ass, wat Schüler jo ëmmer rëm hunn, sou d'Erklärung vum Educatiounsminister.

De Claude Meisch, Extrait 2

Wat d'CO2-Moosapparater ugeet, sinn 9.000 Detektere vun zwou verschiddene Marke bestallt. Déi éischt 2.000 Apparater wieren och scho vun de Fournisseure geliwwert ginn. D’Ausliwweren un d’Lycéeë fänkt e Freideg schonn un. Bis d’Fuesvakanz wäerten all Lycéeën, Grondschoulen a Kompetenzzentren ekipéiert gi sinn.

Op e reegelrechte "Loft-Filter" fir d'Klassesäll wollt den Educatiounsministère net zeréckgräifen, sou de Claude Meisch, well d'Santé dovun ofgeroden huet. Den Apparat kéint eng falsch Sécherheet ginn. Wann deen nämlech net richteg funktionéiert, et ass jo och e medezineschen Apparat, dee vu Fachpersonal muss geréiert ginn an de Filter muss gewiesselt ginn, dann ass déi Gefor éischter méi grouss. Da wéilt ee léiwer op dat konventionellt Lëfte vertrauen.

De Claude Meisch, Extrait 3

Weider deelt den Educatiounsministère op RTL-Nofro mat, datt d’Commande fir FFP2-Maske fir d‘Enseignantë vun den ëffentleche Schoulen amgaangen ass. De Ministère stellt och de kommunale Museksschoulen e gewëssen Undeel un FFP2-Masken zur Verfügung.

Schoul keen Infektiounsdreiwer

Aus deem neiste Rapport vum Educatiounsministère geet ervir, datt d'Opmaache vun de Schoulen am September keen Infektiounsdreiwer war. Iwwert déi lescht Méint gekuckt, war den Inzidenz-Taux an de Schoulen dann och quasi identesch mat deem an der Gesellschaft.

De Covid-19-Szenario 1 (een isoléierte Fall bannent enger Klass mat enger Mise à l'écart vun der ganzer Klass) gouf et am heefegsten an de Schoulen, sou datt sech de Virus duerch d'Protektiounsmesuren net konnt weider verbreeden.

Sou waren zB an der Woch vum 6. Dezember ronn 300 Klassen am Land am Zenario 1.

Datt sech Enseignanten a Schüler bannent der Schoul ugestach hunn, ass a bis zu 22% vun alle positiv geteste Persoune méiglech.

Speziell preziséiert gëtt, datt den neie Rapport vun engem Comité de Pilotage gutt geheescht gouf, wou nieft de Leit aus der Educatioun, och Spezialisten aus dem Santésministère sëtzen.

Absënns och lo wéinst der Propagatioun vun der brittescher Souche rifft de Ministère zu weiderer Vigilenz op, fir d'Schoul-Communautéit beschtméiglech ze schützen.

Schreiwes vum Educatiounsministére

Rapport d’analyse de la situation de la COVID-19 dans les établissements scolaires pendant la période du 15 septembre au 27 décembre 2020 (15.01.2021)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse vient de publier son rapport d’analyse de la situation de la COVID-19 dans les établissements scolaires pendant la période du 15 septembre au 27 décembre 2020.

Le rapport fournit une analyse détaillée de l’évolution des cas positifs (élèves et enseignants) au sein des écoles publiques et des écoles privées qui appliquent les programmes nationaux. Il a été dressé sur la base des chiffres mis à disposition par l’Inspection sanitaire et validé par le comité de pilotage (COPIL) mis en place par le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse dans le cadre du dispositif sanitaire de l’Éducation nationale.

Deux constats principaux s’imposent:

  1. L’évolution du nombre de cas positifs parmi la population scolaire reste parallèle à l’évolution dans la population globale au Luxembourg. Le rapport couvrant la totalité du 1er trimestre scolaire 2020/2021 confirme le constat dont avait déjà fait état le rapport du 12 novembre 2020 (qui avait couvert les 6 premières semaines du trimestre).
  2. Les facteurs externes à l’école, tels que le contexte socio-économique, l’âge ou la répartition géographique ont un impact non négligeable sur le nombre de cas positifs dans les établissements scolaires.
L’analyse de la répartition des cas positifs sur les quatre scénarios définis dans le dispositif sanitaire permet de conclure que celui-ci reste un modèle efficace pour freiner la transmission intra-scolaire du virus. La forte prédominance du scénario 1 montre en effet que dans la majorité des cas (85% dans l’enseignement fondamental et 78% dans l’enseignement secondaire), le virus ne s’est pas propagé à l’intérieur de l’école grâce aux mesures de protection mises en place et les élèves ont pu continuer de fréquenter l’école. Dans 15 à 22% des cas, une infection à l’intérieur de l’école semble probable.

La forte croissance du nombre de cas positifs à partir du mois d’octobre 2020 dans la population globale a placé l’Éducation nationale devant des défis organisationnels considérables, défis auxquels les acteurs scolaires ont fait face au jour le jour tout en veillant à assurer la continuité des apprentissages dans l’intérêt de tous les élèves. Bien que le taux d’incidence dans la population globale et la population scolaire soit en baisse depuis quelques semaines, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse suit la situation avec vigilance et continue ses efforts pour protéger l’ensemble de la communauté scolaire.