Dacks gi si eréischt aus dem Haus, wann anerer schonn hire Feierowend genéissen oder esouguer fest schlofen.

Am Kader vun eiser Serie "Nuetsschicht" stelle mir Iech all Woch Portraite vu Mënsche vir, déi reegelméisseg op hirer Aarbecht Nuetsschichte maachen. Leit, ouni déi d'Beruffswelt hei am Land net funktionéiere géif.
Ma d‘Karine Gabriele (39) ass esou eng Persoun.

Si schafft zanter méi wéi 17 Joer op der Aire de Berchem (Richtung Stad). Fir d éischt als Caissière, an zënter 6 Joer als Chef d’ Equipe.

Zu hiren Aufgabe gehéiert ënnert anerem d‘Keesen ze kontrolléieren, Commanden unzehuelen, Produiten am Geschäft anzeraumen, mat de Clientë schwätzen an d'Caissièren an hire Pausen ze remplacéieren.

Nuets an der Woch ass op der Tankstell zwar manner Trafic – dofir bleift dem Karine awer méi Zäit fir hir vill Aufgaben ze erleedegen.