Dee Pabeier gouf e Freideg de Moien an der Finanzkommissioun an der Chamber presentéiert. Ma vill Deputéiert hate Kritik un dësem geäussert.

Aus dem Instrument vun der Tripartite dat Enn de 70er Jore geschaaft gouf, fir Mesuren an ekonomesche Krisen ze huelen, sollt dem Rechnungshaff no eng Quadripartite ginn. Nieft der Regierung, Patronat a Gewerkschafte missten an Zukunft d'Haaptorganisateuren, déi sech an der Lutte géint de Klimawandel asetzen, bei den Negociatiounen dobäi sinn. Dat, fir dass och den ekologeschen, ekonomeschen a sozialen Aspekter, déi mam Klimawandel verbonne sinn, Rechnung gedroe gëtt.

Cour des Comptes - Reportage Pierre Jans

Iwwerhaapt plädéiert d'Cour des Comptes fir eng méi nohalteg Finanzplanung vum Staat. Ergo reprochéiert se der Regierung eng kuerzsiichteg Approche. De finanziellen Impakt vun ekonomesche Krise géif mat neie Scholden ofgefiedert ginn.

Wéinst der Pandemie, der aktueller Energiekris duerch de Krich an der Ukrain, an en Vue vum Drock, dee wéinst der Klimakris klëmmt, ass de Rechnungshaff der Meenung, dass d'Autoritéiten sech déifgrënneg Gedanken iwwer d‘Evolutioun vun der Staatsschold maache mussen. Eng ze héich Dette publique kéint d‘Staatskeesen och scho mëttelfristeg destabiliséieren an d'Handlungsméiglechkeete vum Staat hemmen. Wa Scholde gemaach ginn, sollten se am Sënn vun enger energetescher, sozialer an digitaler Transitioun vun eiser Wirtschaft a Gesellschaft orientéiert sinn, esou de Rechnungshaff a sengem Avis.

Dowéinst missten d‘Acteuren am Klimaschutz mat de Sozialpartner zesummen no Léisunge sichen. Dat dann am Kader vun enger Quadripartite.

Recette vum Staat, déi am Budgetsprojet sinn, net méi aktuell

Do donieft huet de Rechnungshaff d'Recetten iwwerpréift, vun deenen am Staatsbudget ausgaange gëtt. Wéinst den aktuelle politeschen, ekonomeschen a sanitären Onsécherheeten, ass d‘Cour des Comptes der Meenung, dass d'Previsiounen am Budgetsprojet, wat d'Recette vum Staat uginn, net méi aktuell sinn. Dowéinst kéint d'Cour net soen, ob d'Chiffere plausibel sinn oder net. An deem Kader recommandéiert de Rechnungshaff op en neits, dass e sougenannten "Comité de prévision" geschaaft gëtt. Do dra wäre Representanten aus dem Finanzministère, der Steierverwaltung, vum STATEC, vun der Inspection générale des Finances respektiv der vun der Sécurité sociale, vun der Trésorie, a vum Conseil supérieur pour le développement durable. Esou een onofhängege Comité kéint dem Rechnungshaff no méi präzis Previsiounen iwwer d‘Recette vum Staat ausschaffen.

Kritik vun den Deputéierten

Vill Deputéiert waren allerdéngs net begeeschtert, dass d'Cour des Comptes sech esou kloer an zwou politesch Diskussiounen amëscht.
Dem LSAP-Wirtschaftsminister Franz Fayot no géifen et aner Fore ginn, wou d'Meenunge vun Ëmweltorganisatioune mat afléisse kéinten: "De Comité tripartite, do gëtt et e Gesetz dozou, dat ass en Dialogue social tëschent de Gewerkschaften engersäits, dem Patronat an der Regierung, deen en temps de crise zesumme kënnt, fir Problemer ze léisen déi mer hunn. Meng Meenung ass, dass een dat elo net ze vill breet soll opmaachen, et gëtt aner Plazen, et gëtt aner Foren, wou een d'Avise vun zum Beispill den Ëmweltorganisatiounen soll mat eran huelen."

De Franz Fayot iwwer den Avis vun der Cours des Comptes