Aktuell rullen um Site an der Rue de l'Hôpital zu Dikrech d'Baggeren. Dat am Kader vum Ëmbau vum fréiere Pensionat an eng Maison Relais.

Direkt dernieft soll de pedagogeschen Deel vum Conservatoire du Nord een neit Doheem kréien. Ursprénglech war geplangt, dass hei eng Seniore-Residenz entsteet. Ma dee Projet konnt net realiséiert ginn, well eng privat Seniore-Residenz aus rechtleche Grënn, net op dëser Plaz gebaut konnt ginn.

D'LSAP-Majoritéit am Gemengerot hat doropshin decidéiert, den Terrain an d'Gebai vum Promoteur zeréckzekafen an eng Museksschoul an dësem ënnerzebréngen. De Compromis de Vente gouf rezent mat de Stëmme vun der LSAP ugeholl.

Dat dreift d'Oppositioun aus CSV, DP an déi gréng op d'Barrikaden. Déi dräi Parteien hunn esouguer zesummen ee Pressecommuniqué erausgeschéckt, an deem si sech iwwer de Präis vu knapp 10 Milliounen Euro wonneren. Et stéiert ee sech virun allem dorun, datt zousätzlech zu de ronn 5,5 Milliounen Euro fir den Terrain, knapp 4,5 Milliounen Euro fir Pläng bezuelt ginn, esou den CSV-Gemengeconseiller Charel Weiler.

"Déi Pläng, déi u sech fir ee Projet waren, deen net realiséiert konnt ginn, d'Seniore-Residenz an déi sech lo transforméiert hunn a Pläng fir eng Museksschoul. An da muss ee soen, datt déi 4 Milliounen do, déi kritt de Promoteur als Bonbon an d'Täsch fir u sech weider näischt méi ze maachen."

De Frank Thillen (déi gréng) kann net verstoen, dass d'Gemeng elo Käschten, vun der Plangung vun der Seniore-Residenz droe muss, obwuel et ëmmer geheescht hätt, dass d'Residenz e private Projet wier.

Frank Thillen: "D'Maison Relais war den ëffentlechen Deel vum Projet an ech mengen, et war jidderengem bewosst, datt dat hei een zimmlech private Charakter hat. Si hu gehofft et géing opgoen an et ass eben net opgaangen. Den deemolege Buergermeeschter Claude Haagen huet mech ëmmer gefrot vu wéi engem Projet ech schwätze géing, d'Senioreresidenz hätt näischt mat der Gemeng ze doen. Lo wou et net opgaangen ass huet et eppes dermat ze doen a mir mussen d'Finanzen droen."

Well de Conservatoire dee selwechte Gabarit wéi d'Senioreresidenz soll hunn, géing zudeem d'Gefor bestoen, datt d'Noperen dogéint viru Geriicht ginn. Iwwer dee Punkt hat d'Verwaltungsgeriicht nämlech guer net tranchéiert esou de José Lopes vun der DP.

"Ech froe mech just wat geschitt, wa mer eng Kéier gesot kréien, datt dee Projet, dee mer lo kaaft hunn, net realiséierbar ass. Well mir bezuelen d'Pläng an déi Aarbechten, déi gemaach ginn, bezuele mer och par Rapport zu engem Volume total bâti, dee vun enger Expertise op ronn 15 Milliounen Euro evaluéiert ginn ass. Mee wa mir hannenno net dee Volume kënne bauen, dann hu mer op ee Pourcentage vu 15 Millioune bezuelt wat awer vläicht just 12 Millioune kascht well mer manner Volume kënne bauen."

Bei der LSAP-Majoritéit gesäit een dat wéineg iwwerraschend liicht anescht. Den héije Präis géif op der Expertise vun engem aggréierte Büro baséieren a wier keng Faveur fir de Promoteur. Ausserdeem wier schonn um Site geschafft ginn. Et géif en Avant-Projet definitv um Dësch leien, mat deem een direkt an d'Soumissioun goe kéint. Dem LSAP-Buergemeeschter Claude Thill no, géif och keng Gefor vun enger Plainte géint de Projet bestoen.

Déi Responsabel vum Conservatoire wëlle sech aus de politesche Reiwereien eraushalen. Kloer wier awer, datt déi aktuell Situatioun mat siwe Sitte queesch uechter Dikrech net ideal ass. Et wéilt een an Zukunft bis op d'Uergelcoursen, déi an den zwou Kierche gehale ginn, alles op engem Site ubidden. Am Ganze ginn zu Dikrech ronn 1.000 Coursen d'Woch gehalen. An de geplangte Projet an der Rue de l'Hôpital wier ee vun Ufank un agebonne ginn, esou den Direkter vum Conservatoire Adrien Théato.

"Mir hunn der Gemeng ee Cahier de charge ginn, fir eng Etüd de faisabilité kënnen duerchzeféieren wou d'Volummen dra stinn, wéi vill Raim mer brauchen, wat fir eng Gréisst déi mussen hunn. Wéi eng akustesch Erausfuerderungen et fir déi eenzel Raim gëtt, déi si verschidden ob een ee Raum fir Solfège oder fir Jazzdance huet. Do brauch een eng aner Akustik, déi dat aushält. Do si mir am permanenten Austausch mat der Gemeng."

Wéi eng Firma de Projet realiséiere soll, ass nach net gewosst. Dem Claude Thill no wäert eng ëffentlech Ausschreiwung gemaach ginn. Virun zwee Joer gouf iwwregens och ee Concours organiséiert, fir deen aktuelle Site am Schlass Wirtgen ëmzebauen. Et wier awer kee vun den agereechte Projeten ëmsetzbar gewiescht. Wéi de Site spéider genotzt soll ginn, ass nach net kloer. Eventuell kéinten hei Evenementer organiséiert ginn, esou de Claude Thill.