Den Escher Buergermeeschter Georges Mischo huet RTL d'Informatiounen, wat d'Tennishalen zu Esch vum Club a vun der Federatioun uginn, confirméiert.

Escher Tennishalen/Reportage Franky Hippert
Escher Buergermeeschter confirméiert nei Tennishalen zu Esch
Den Escher Buergermeeschter Georges Mischo huet RTL d'Informatiounen, wat d'Tennishalen zu Esch vum Club a vun der Federatioun uginn, confirméiert.

Ugefaangen huet dat Ganzt, datt den Escher Tennisclub op d'Gemeng duergaang ass, den Buergermeeschter aus der Minettmetropole Georges Mischo:

Well d'Infrastrukturen vum TC Esch al an iwwerlieft sinn, fir do normalen Tennis ze spillen, huet d'Gemeng an ech als Sportschäffen decidéiert, dem Club ënnert d'Ärem ze gräifen. Dunn hu mer weidergeduecht fir den CK Fitness ofzekafen, alles an de Koup ze geheien an eng komplett nei Infrastruktur ze maachen.

An enger zweeter Phase huet een dunn och de nationalen Tenniszenter wëlle mat abannen:

Den CNT ass och net méi dee Jéngsten, en ass vun 1992. An dunn hunn ech de Schrëtt gemaach op den FLT-President Claude Lamberty duerzegoen, fir zesummen eppes ze maachen.

Aus där Iddi, soll elo Realitéit ginn:

Bis elo hu mer eis 4 mol zesummegesat, fir ze kucken, fir ee groussen Tenniszenter ze maachen, dee souwuel d'Besoinen vum CNT wéi och vum Club ofdeckt, an dat Ganzt géif an enger Konventioun festgehal ginn.

Lo wäert de Sportminister Dan Kersch de Projet an noer Zukunft vu senge Beamten virgestallt kréien. De ganze Projet soll wa méiglech, lo relativ zäitno konkret ugefaang ginn mat plangen, den Escher Gemengepapp Georges Mischo:

Mer hunn nach 2 Joer den CK Fitness an eisem Gebai. Dat wär eng optimal Zäit, fir de Projet elo ze plangen, an fir dann duerno direkt kënnen unzefänken.

An der Minettemetropole hofft een, datt dee ganze Projet ka realiséiert ginn. Egal wéi wäert awer den Tennisclub seng nei Hal kréien, esou den Escher Buergermeeschter.