Weiderbildung vum Léierpersonal a Sensibiliséierung vun de Schüler

Haut si mir nees ënnerwee mat der Superdreckskëscht a probéieren déi gutt Virsätz am neie Joer direkt ëmzesetzen, eiser Ëmwelt zu Léift. D’SDK huet och eng SDK-Akademie an déi wëll de Camille Ney eis haut méi genee virstellen...

Reportage Ënnerwee mat der SDK 19.1.2023 13h40