Opgepasst op d'Qualitéitsënnerscheeder.

D’Pandemie huet secher derzou bäigedro, dass mir, vläicht nach méi ewéi virdrun, derfir suergen, dass alles propper an desinfizéiert ass. Bei de Wäsch- a Botzmëttel ginn et awer Qualitéitsënnerscheeder, op déi ee beim Kaf soll oppassen, wéi de Camille Ney am Gespréich mat der SDK festgestallt huet...

Reportage SDK Aktuell 15.3.2023 11h40