Wéi eng Kritèren definéieren e gudde Shampoing/Seef/Gel fir Mënsch an Ëmwelt?

D’Superdreckskëscht huet jo vill Aktivitéiten, déi eiser Ëmwelt zegutt kommen. Den Eko-Label “Shop green” ass een dovun an de Camille Ney huet sech an deem Kader méi speziell fir Produkter interesséiert, déi mir all Dag gebrauchen...

Reportage SDK Aktuell 25.4.2023 10h40