Wat ass dat a wéi kann een deen entsuergen?

Hand op d’Häerz: wësst dir genee wat Bitumen ass? De Camille Ney krut déi genee Definitioun an der SDK an erklärt eis och elo, wéi een deen am beschten entsuergt...

Reportage SDK Aktuell 23.5.2023 10h40