Weiderbildung vum Léierpersonal a Sensibiliséierung vun de Schüler

Haut si mir nees ënnerwee mat der Superdreckskëscht a probéieren eis Welt e Stéck besser ze maachen, eiser Ëmwelt zu Léift. A genee duerfir huet d’SDK och eng SDK-Akademie an déi wëll de Camille Ney eis haut méi genee virstellen...

Reportage SDK Aktuell 20.6.2023 10h40