Léisunge fir d’Kollekt an de Recyclage vu Batterie vun der elektrescher Mobilitéit

Ecobatterien ass eng ASBL, déi 2009 vu Lëtzebuerger Importateure vu Batterie gegrënnt gouf, zesumme mat Ecotrel, der “Luxembourg Confederation”, der Fédération des Artisans an der Fedil. De Camille Ney stellt eis se elo e bësse méi am Detail vir...

Reportage SDK Aktuell 10.10.2023 10h40