Aus al maach nei, mat wäisser Bannefaarf

Deen een oder anere Renovatiounsprojet steet d’nächst Joer jo bestëmmt och bei Iech schonn um Programm, wou dann och dacks Faarwen an d’Spill kommen! Wéi een do méi nohalteg schaffe kann, huet d’Chiara Wohl vun der SDK dem Camille Ney erklärt...

Reportage SDK Aktuell 23.11.2023 13h40