Am Grand-Duché si bal 30 Prozent vun de Benevollen am soziale Beräich täteg. Esou och d'Monique Berg.

Si ass pensionéiert Infirmière an zënter dräi Joer aktiv bei Médecins du Monde. Dank hire medezinesche Kenntnisser bitt si an der Praxis vun der Associatioun gratis Consultatioune fir vulnerabel Leit un.

Serie "Am Asaz fir d'Gesellschaft"

Deel 1: De Portrait vum Paul Prussen vun der Asti

Deel 2: Am klengen Duerf Eesebuer gëtt et e grousst Communautéitsgefill