En Dënschdeg huet "Chrëschtmaart Place d'Armes asbl" e Scheck an Héicht vun 1.500 Euro un d'Associatioun "Een Häerz fir kriibskrank Kanner" iwwerreecht. D'Sue koumen an der Krëppchen op der Plëss am Kader vun de Winterlights 2022 zesummen.

Dëst Joer kënnen d'Visiteure vum Chrëschtmaart en Don fir d'Fondatioun Wonschstär maachen.

Communiqué

Luxembourg, le 6 décembre 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Crèche au « Lëtzebuerger Chrëschtmaart » de la place d’Armes

Remise de chèque à l’association « Een Häerz fir kriibskrank Kanner »

 

Le mardi 5 décembre 2023, la « Chrëschtmaart Place d’Armes asbl », en présence de Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg, et de Monsieur Maurice Bauer, échevin, a remis un chèque de 1.500 € à l’association « Een Häerz fir kriibskrank Kanner » :  la somme a été récoltée grâce à la crèche installée sur la place d’Armes à l’occasion des Winterlights 2022.

Cette année, les visiteurs du marché de Noël peuvent faire un don en faveur de la « Fondation Wonschstär » près de la crèche installée au kiosque de la place d’Armes.

Plus d’informations sur les associations : kriibskrankkanner.lu / wonschstaer.lu